ครูชาวต่างชาติ

Mr.Lim Kian Boon
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Mr.Hans Christian Hansen
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Miss.Melanie S.Valdez
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Mr.Ngajay Norbu
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Miss.Mary Cris A Bagas
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Mr.Jeraquim Tumopas
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Miss.Yangchen Dolkar
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Miss.Maria Victoria Llamas
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Miss.Lorvi Cortez
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Diane Karla Bandiola
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Moises Itona Edano
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Kim Agsam
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Miss. Mara Tezza G. Brrace
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)