ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Lab Tour ณ ห้อง Opp..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Lab Tour ณ ห้อง Opportunity Space by Dr.Thaksin Shinaw..

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่อ..

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนบ้านสันกำ..

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของน..

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ..

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพงในการเตรียมความพร้อมพิธี..

กิจกรรมวันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น อนันตญา ป..

กิจกรรมวันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น อนันตญา ประจำปีการศึกษา 2566

งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเกียรติบัตร เรียนดี มีมารยาทงาม และนักเรียนที่มีความสามารถ..

พิธีมอบเกียรติบัตร เรียนดี มีมารยาทงาม และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล

กิจกรรมการประกวดโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256..

กิจกรรมการประกวดโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 ณ ค่า..

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดบูรพชนาราม วันที..

กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที..

กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือ..