ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบ..

ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน..

โรงเรียนบ้านสันกำแพงจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านสันกำแพง จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา นิมนต์พระสงฆ์ มาทำพิธี ถว..

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายมา..

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง ..

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ชั้นประถมศึกษา..

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

งานเปิดบ้านวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

งานเปิดบ้านวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนและ..

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนและสังคม

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดคัดล..

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทย

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดั..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษา..

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายชั่วคราวศูนย์พัฒนาธรร..

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรี..

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสันกำแพง