ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 ณ ค่า..

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดบูรพชนาราม วันที..

กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที..

กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือ..

กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที..

กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือ..

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6 ณ ค่า..

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานแห่งชาติแม่ตะ..

Merry Christmas & English Day Camp 2023

Merry Christmas & English Day Camp 2023

BSK Healthy And Family Run 2023

BSK Healthy And Family Run 2023

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำป..

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมประกวดการทำกระทง ประจำปี 2566

กิจกรรมประกวดการทำกระทง ประจำปี 2566