ผลงานนักเรียน

การแข่งขันฟุตบอลรายการ แม่ออน คัพ ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลก..

การแข่งขันฟุตบอลรายการ "แม่ออน คัพ" ครั้งนี้ 2 ณ สนามบ้านหนองหอยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันด..

เยาวชนคนเก่ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย เ..

เยาวชนคนเก่ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง "เด็กรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย" เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี นักเรียนชั..

แสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป. 5 เข้ารับรางวั..

แสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบประกาศเกี..

ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี ด.ช.กรฤต สังข์ทอง นักเรี..

ขอแสดงความยินดี รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี เด็กชายกรฤต สังข์ทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรี..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปราณปรียา ทาใจวงศ์ นักเรียนชั..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปราณปรียา ทาใจวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการพิจารณ..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครูและตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่ง..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครูและตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการ “เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเ..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปาลิตา ชมภูยอด ด.ญ.สุวรรณา พัทมาส..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปาลิตา ชมภูยอด ด.ญ.สุวรรณา พัทมาสี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายก..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครูและตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครูและตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษ..

เด็กชายอธิภัทร ประกอบของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรา..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายอธิภัทร ประกอบของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะ..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี ได้รับพิจารณา..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านสันกำแ..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรฤต สังข์ทอง เด็กชายพีรากรณ์ ..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรฤต สังข์ทอง เด็กชายพีรากรณ์ งามเมือง เด็กหญิงวรธิดา มณีทอง (นั..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับเด็กชายอธิภัทร ประกอบของ นักเรียนชั้น..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับเด็กชายอธิภัทร ประกอบของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะ..