แสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป. 5 เข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น ด้าน คุณธรรม จริยธรรม และศาสนา ประจำปี 2566

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "เด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น" ด้าน คุณธรรม จริยธรรม และศาสนา ภายใต้โครงการ "เด็กและเยาวชนรู้คิด จิตอาสาพัฒนาชาติ" ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเครือข่ายจิตอาสาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ แก่เด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสา และประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงาม และเป็นขวัญและกำลังใจกับเด็กและเยาวชนที่ทำงานด้านจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อรรถพล สังขวาสี เป็นผู้ลงนามในเกียรติบัตร และ คุณชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัล
20230927024638.jpg - แสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป. 5 เข้ารับรางวัล  เด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น ด้าน คุณธรรม จริยธรรม และศาสนา ประจำปี 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927024638(1).jpg - แสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป. 5 เข้ารับรางวัล  เด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น ด้าน คุณธรรม จริยธรรม และศาสนา ประจำปี 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927024636.jpg - แสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป. 5 เข้ารับรางวัล  เด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น ด้าน คุณธรรม จริยธรรม และศาสนา ประจำปี 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927024638(2).jpg - แสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป. 5 เข้ารับรางวัล  เด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น ด้าน คุณธรรม จริยธรรม และศาสนา ประจำปี 2566 | https://www.bsk.ac.th/new 20230927024637.jpg - แสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป. 5 เข้ารับรางวัล  เด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น ด้าน คุณธรรม จริยธรรม และศาสนา ประจำปี 2566 | https://www.bsk.ac.th/new