เยาวชนคนเก่ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เยาวชนคนเก่ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง "เด็กรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย" เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6