พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสำรอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมคณะผู้กำกับ และลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสำรอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยมีว่าที่พันตรีนพปฎล หาญจักราพิทักษ์ เป็นผู้บังคับขบวนสวนสนาม และนางสาวฉัตรชนก วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง ในนามของตัวแทนผู้กำกับลูกเสือสำรองกล่าวรายงานกิจการลูกเสือสำรองแก่ประธานในพิธี พร้อมกล่าวนำทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือสำรอง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ  สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านสันกำแพง